Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Llyn y Fan Fawr a Caerfyrddin Fan

Ar Ddydd Iau fe es i i fyny y mynyddoedd yn Caerfyrddin Fan a Llyn y Fan Fawr. Fe ddechreiais am 8:30am o maes parcio ar yr A4067, yna fe cerddais i Llyn y Fan Fawr wedyn ddilyn y llwybyr lan wyneb y crib ac yna i’r chwyth i copa Fan Hir. Wedyn roedd rhaid troi yn ol ar ochr y crib i Fan Brycheiniog a wedyn i’r orllewin i Picws Ddu. Wedyn wnes i cymrud “bearing” yn ol i Fan Hir, ac yna nol i lawr i Llyn y Fan Fawr, ac i’r maes parcio a cinio am 12:00.
Er ei fod yn cymylog pan es i roedd wedi clurio un neu ddau waith i mi weld olygfeudd wych o’r Bannau Brycheiniog. Ar y ffordd nol wrth cymrud llun fe wnes i ollwng fy ffon i afon ac aeth yn wlib sopen! Ond mae e’n iawn nawr felly ddim panic. Hefyd mae llawer o milwyr yno (am hyfforddiant), fe wnes i cwrdd a un oedd ar goll, roedd ganddo acen gryf iawn o Lerpwl.

0 Comments:

Post a Comment

<< Hafan