Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Pumlumon a'r Fynyddoedd o'i amgylch

Dydd Sul diwethaf fe wnes i ddringo mynyddoedd o amgylch Pumlumon. Fe wnes i ddechrau ar bwys Nant y Moch ac yna i fyny Y Garn syddyn eithaf bell i fyny, ac yna ar hyd crib oedd yn ddilyn o amgylch i Pumlumon Fawr ac yna ymlaen i Pen Pumlumon Llygad-bychan, wedyn ymlaen i Pen Pumlumon Arwystli.Wedyn es i lawr. Gan aneli am Llyn Llygad Rheidol ble mae olygfeidd wych yn y cwm. Yna wnes i ddilyn trac i lawr i Nant y Moch a’r car.
Roedd hon yn llwybyr dda iawn ac mae wedi croesi bant pedwrar mynydd arall o fy list Cant Cymry (er fy mod i wedi wneud Plunlumon o flaen). Fe cymrodd y llwybyr hyn tua pedwar awr ac mae yn werth wneud, ond mae’r llwybrau yn galed yn tywydd cymylog am nad ydynt yn glur.

4 Comments:

dywedodd Blogger Rhodri

Fues ar y daith hon fis Medi diwethaf, ond fuon ni ddim draw at Lygad Arwystli, felly dim ond tri copa wnes i!

Pumlumon yw'r enw Cymraeg gyda llaw ;-), am fod pum copa yno.

Mae gwefan fan hyn am yr ardal.

1:10 PM

 
dywedodd Blogger joss

Sorri Rhodri fi byth wedi fod yn dda gyda sillafu.

10:32 AM

 
dywedodd Blogger Rhodri

Argol, dim problem, sdim rhaid ymddiheuro! Dim ond gadael i ti wybod o'n i!

11:37 AM

 
dywedodd Blogger joss

diolch, oes gennyt ti flog rhodri?

1:29 PM

 

Post a Comment

<< Hafan