Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Eisiau Ddisgrifiad?

Os ydych eisiau wybod ffordd i fynny mynydd yng Nghymru rhowch ei enw yn y blwch sylwadau (gyda unrhyw sylwadau arall am y flog) ac fe wnaf fy orau i ddweud y llwybyr i fyny.

Waun Oer a Maesglase

Heddiw fe es I i fyny Maesglase a Waun Oer. Fe ddechreuon ni yn maes parcio yn Bwlch Oerddrws ac yna i fyny Craig y Bwlch ac ar hyd y crib hyny gan cario yn syth ymlaen i lawr ac yna nol i fyny yn serth i Waun Oer. Yna fe wnaethon ni mynd yn ol nes ein fod yn dod i steil sydd yn yr un lle a ble mae cyfarfod y ffens yr oeddwn yn baralel i gyda fens oedd yn 90 gwradd i’r dde. Fe wnaethon ni ddilyn y ffens oedd yn 90 gwradd i’r dde ar draws plateu ac yna i lawr i bwlch ac wedyn nol i fyny gan troi i’r chwyth fach i torri bant cornel ac yna ddilyn ffens arall a crib ar hyd i fyny i Maesglase sydd gyda dau copa ac yr un bellaf yw’r uchelaf.
Wedyn fe aethon ni nol i’r steil ( oedd gyda’r ffens yn ei cyfarfod ) ac yna nol i Craig y Bwlch ac nol i lawr i’r car.
Fe cymrodd y llwybyr hyn tua 6-7 awr ac mae yn eithaf galed. Ond mae ffindio eich ffordd yn galed ac yn fwy galed eto ar Maesglase felly mae yna eisiau i wybod eich ffordd a cadw iddo, ac os mae’n bosibl ddim i fynd i fyny yn y cwmwl.

Pumlumon a'r Fynyddoedd o'i amgylch

Dydd Sul diwethaf fe wnes i ddringo mynyddoedd o amgylch Pumlumon. Fe wnes i ddechrau ar bwys Nant y Moch ac yna i fyny Y Garn syddyn eithaf bell i fyny, ac yna ar hyd crib oedd yn ddilyn o amgylch i Pumlumon Fawr ac yna ymlaen i Pen Pumlumon Llygad-bychan, wedyn ymlaen i Pen Pumlumon Arwystli.Wedyn es i lawr. Gan aneli am Llyn Llygad Rheidol ble mae olygfeidd wych yn y cwm. Yna wnes i ddilyn trac i lawr i Nant y Moch a’r car.
Roedd hon yn llwybyr dda iawn ac mae wedi croesi bant pedwrar mynydd arall o fy list Cant Cymry (er fy mod i wedi wneud Plunlumon o flaen). Fe cymrodd y llwybyr hyn tua pedwar awr ac mae yn werth wneud, ond mae’r llwybrau yn galed yn tywydd cymylog am nad ydynt yn glur.