Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Y Carneddau (Llwybrau i fyny)

Y Llwybyr fydden i yn ddewis sydd yn ffordd da i cerdded y Carneddau yw i ddechrau yn maes parcio Bwthyn Idwal, a benny ar ddiwedd rhewl cul sydd i’r Gogledd, Ddwyrain o Drum (770m). Mae maes parcio bach yn y fan hyn.

Os ydych yn edrych o maes parcio Bwthyn Idwal, o’r fan hyn rydych yn mynd allan i’r rhewl a throi i’r chwyth ac yna ar ochr dde yr rhewl mae llwybyr yn ddechrau i fyny Pen yr Ole Wen, sydd yn cerdded galed lan ochr y fynydd hon. Pan rydych yn dod i’r copa fe welwch chi olygfa wych o Tryfan a’r Glyderau.

O’r fan hyn rwyt yn mynd o amgylch i Carnedd Dafydd. O Carnedd Dafydd i Carnedd Llewelyn fe welwch chi Ysgolion Duon ar ochr chwyth y Crib. Pan rydych yn dod i copa Carnedd Llewelyn welwch chi plateau fawr.

Yn lle cario ymlaen i Foel Grach, trowch i’r Gogledd, Orllewin ar draws y plateau i Yr Elen sydd yn werth wneud, am ei fod yn un o’r 15 mynydd dros 3,000 o troedfeddu fel llawer o’r Carneddau.

O Yr Elen ewch ymlaen i Foel Grach , ac yna Garnedd Uchaf, a wedyn Foel Fras. O Foel Fras gellych mynd lawr i Drum ar eich ffordd allan i’r maes parcio. O Drum rhaid cario ymlaen i Carnedd y Ddelw ac yna cario ymlaen i wal sydd rhaid i chi ddilyn i’r rhewl. O’r fan hyn ddilynwch y rhewl i lawr i’r maes parcio.

Erbyn i chi benny fyddech wedi dringo saith o’r 15 mynydd dros 3,000 trodfedd yng Nghymru, am hyn mae prish. Mae’r ffordd hyn yn cymryd tua saith awr neu fwy. Hefyd mae yn galed i ffindio eich ffordd ac yn waeth os mae yn gymylog. Felly os ydych eisiau cerdded y llwybyr hyn rhaid fynd gyda ddillad cynes ac addas a rhai sydd ddim yn gadael dwr i fewn. Hefyd rhaid mynd yno gyda ddealldwriaeth da o mapiau a cwmpawd.

Os ydych eisiau gellych addasu y llwybyr i chi. Er engraifft: dim ond wneud y pedwar mynydd gyntaf sef Pen yr Ole Wen , Carnedd Daffydd , Carnedd Llewelyn ac Yr Elen. Neu wneud nhw i gyd un ffordd wedyn cysgy dros nos yno a cerdded nol yr un ffordd.

Pa bynnag ffordd rydych yn mynd byddwch yn ofalus a dewiswch dydd sydd gyda tywydd da os mae’n possib.

0 Comments:

Post a Comment

<< Hafan