Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Cerdded y Glyderau

Ar y taith hyn fe wnes i ddechrau o Nant Peris sydd rhwng Llanberis a Pen y Pass. O’r fan hyn mae’n rhaid cymryd rhewl bach sydd yn agos i’r capel i fynny heibio’r maes wersylla ac i fyny y rhewl nes iddo dod i ben.
O hyn ymlaen rydych yn ddilyn llwybyr i fyny i Elidir Fawr sydd yn cerdded galed iawn am ei fod mor serth ond ni ellych ddefnyddio eich ddwylo. Gan ddilyn y lwybyr hir, serth rydych yn araf yn dod i’r copa ar ol awr neu fwy. O’r fan hyn fe welwch Yr Wyddfa a’u fynyddoedd o’u gwmpas.
I’r de , ddwyrain mae y Garn sef fynydd nesaf i chi ddringo. Gan ddilyn y llwybyr o amgylch Foel Goch ac yna fe eith y lwybyr i fyny y Garn.
Gan ddod i lawr y Garn i fewn i Llyn y Cwn, yma ydy lle dda am eich cinio.
Ar ol cael eich ail lenwy mae’n rhaid ddringo i fyny i Glyder Fawr lan cerrig rhydd i’r copa.
O Glyder Fawr gellych weld Glyder Fach (mewn tywydd da).
Gan wneud eich ffordd draw yno nad oes rhaid cerdded i lawr gormod trwy Bwlch y Ddwy Glyder neu cerdded nol i fyny lawer cyn ddod allan at copa Glyder Fach.
O Glyder Fach fe welwch Tryfan i’r Gogledd. Gan wneud eich ffordd lawr cerrig rhydd i Bwlch Tryfan, o’r fan hyn fe welwch chi Cwm Idwal i’r Gogledd, Orllewin.
Wrth wneud eich ffordd i fyny Tryfan fe ddewch chi i copa deheuol Tryfan, ceisiwch osgoi ei ddringo am nad oes lawer o pwynt. Yn lle hyn carriwch ymlaen i copa Tryfan ble mae Gog a Maigog ( y ddau cerrig sefyll)
O’r copa gellych wneud eich ffordd i lawr i Bwlch Tryfan ac yna ymlaen i Llyn Bochlwyd cyn cerdded i lawr i maes parcio Bwthyn Idwal.
Mae’r llwybyr hyn yn cymryd tua 6 awr mewn tywydd da. Rhaid fod yn ofalus ar Tryfan gyda’u ochrau serth. Ac ewch a llawer o ddwr. Gan ddechrau yn digon cynnar cyn i’r haul codi gormod.
Mae yn syniad da i aros ym maes wersylla yn Nant Peris.

0 Comments:

Post a Comment

<< Hafan