Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Cerdded y Glyderau

Ar y taith hyn fe wnes i ddechrau o Nant Peris sydd rhwng Llanberis a Pen y Pass. O’r fan hyn mae’n rhaid cymryd rhewl bach sydd yn agos i’r capel i fynny heibio’r maes wersylla ac i fyny y rhewl nes iddo dod i ben.
O hyn ymlaen rydych yn ddilyn llwybyr i fyny i Elidir Fawr sydd yn cerdded galed iawn am ei fod mor serth ond ni ellych ddefnyddio eich ddwylo. Gan ddilyn y lwybyr hir, serth rydych yn araf yn dod i’r copa ar ol awr neu fwy. O’r fan hyn fe welwch Yr Wyddfa a’u fynyddoedd o’u gwmpas.
I’r de , ddwyrain mae y Garn sef fynydd nesaf i chi ddringo. Gan ddilyn y llwybyr o amgylch Foel Goch ac yna fe eith y lwybyr i fyny y Garn.
Gan ddod i lawr y Garn i fewn i Llyn y Cwn, yma ydy lle dda am eich cinio.
Ar ol cael eich ail lenwy mae’n rhaid ddringo i fyny i Glyder Fawr lan cerrig rhydd i’r copa.
O Glyder Fawr gellych weld Glyder Fach (mewn tywydd da).
Gan wneud eich ffordd draw yno nad oes rhaid cerdded i lawr gormod trwy Bwlch y Ddwy Glyder neu cerdded nol i fyny lawer cyn ddod allan at copa Glyder Fach.
O Glyder Fach fe welwch Tryfan i’r Gogledd. Gan wneud eich ffordd lawr cerrig rhydd i Bwlch Tryfan, o’r fan hyn fe welwch chi Cwm Idwal i’r Gogledd, Orllewin.
Wrth wneud eich ffordd i fyny Tryfan fe ddewch chi i copa deheuol Tryfan, ceisiwch osgoi ei ddringo am nad oes lawer o pwynt. Yn lle hyn carriwch ymlaen i copa Tryfan ble mae Gog a Maigog ( y ddau cerrig sefyll)
O’r copa gellych wneud eich ffordd i lawr i Bwlch Tryfan ac yna ymlaen i Llyn Bochlwyd cyn cerdded i lawr i maes parcio Bwthyn Idwal.
Mae’r llwybyr hyn yn cymryd tua 6 awr mewn tywydd da. Rhaid fod yn ofalus ar Tryfan gyda’u ochrau serth. Ac ewch a llawer o ddwr. Gan ddechrau yn digon cynnar cyn i’r haul codi gormod.
Mae yn syniad da i aros ym maes wersylla yn Nant Peris.

Y Carneddau (Llwybrau i fyny)

Y Llwybyr fydden i yn ddewis sydd yn ffordd da i cerdded y Carneddau yw i ddechrau yn maes parcio Bwthyn Idwal, a benny ar ddiwedd rhewl cul sydd i’r Gogledd, Ddwyrain o Drum (770m). Mae maes parcio bach yn y fan hyn.

Os ydych yn edrych o maes parcio Bwthyn Idwal, o’r fan hyn rydych yn mynd allan i’r rhewl a throi i’r chwyth ac yna ar ochr dde yr rhewl mae llwybyr yn ddechrau i fyny Pen yr Ole Wen, sydd yn cerdded galed lan ochr y fynydd hon. Pan rydych yn dod i’r copa fe welwch chi olygfa wych o Tryfan a’r Glyderau.

O’r fan hyn rwyt yn mynd o amgylch i Carnedd Dafydd. O Carnedd Dafydd i Carnedd Llewelyn fe welwch chi Ysgolion Duon ar ochr chwyth y Crib. Pan rydych yn dod i copa Carnedd Llewelyn welwch chi plateau fawr.

Yn lle cario ymlaen i Foel Grach, trowch i’r Gogledd, Orllewin ar draws y plateau i Yr Elen sydd yn werth wneud, am ei fod yn un o’r 15 mynydd dros 3,000 o troedfeddu fel llawer o’r Carneddau.

O Yr Elen ewch ymlaen i Foel Grach , ac yna Garnedd Uchaf, a wedyn Foel Fras. O Foel Fras gellych mynd lawr i Drum ar eich ffordd allan i’r maes parcio. O Drum rhaid cario ymlaen i Carnedd y Ddelw ac yna cario ymlaen i wal sydd rhaid i chi ddilyn i’r rhewl. O’r fan hyn ddilynwch y rhewl i lawr i’r maes parcio.

Erbyn i chi benny fyddech wedi dringo saith o’r 15 mynydd dros 3,000 trodfedd yng Nghymru, am hyn mae prish. Mae’r ffordd hyn yn cymryd tua saith awr neu fwy. Hefyd mae yn galed i ffindio eich ffordd ac yn waeth os mae yn gymylog. Felly os ydych eisiau cerdded y llwybyr hyn rhaid fynd gyda ddillad cynes ac addas a rhai sydd ddim yn gadael dwr i fewn. Hefyd rhaid mynd yno gyda ddealldwriaeth da o mapiau a cwmpawd.

Os ydych eisiau gellych addasu y llwybyr i chi. Er engraifft: dim ond wneud y pedwar mynydd gyntaf sef Pen yr Ole Wen , Carnedd Daffydd , Carnedd Llewelyn ac Yr Elen. Neu wneud nhw i gyd un ffordd wedyn cysgy dros nos yno a cerdded nol yr un ffordd.

Pa bynnag ffordd rydych yn mynd byddwch yn ofalus a dewiswch dydd sydd gyda tywydd da os mae’n possib.