Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Yr Wyddfa(Llwybrau i fynny)

Mae gan Yr Wyddfa nifer o fyrdd i lan. I ddechrau fe af o'r hawsach i fynny, yr un gyntaf sef llwybyr y mwynwyr sydd yn dechrau yn Pen y Pass, ble allech chi adael eich car. Mae'r llwybyr hyn yn wneud ei fordd lan i'r copa yn araf ond yn haws. Mae hyn yn fordd da os nad ydych wedi dringo'r Wyddfa oflaen. Am ei fod yn llwybyr clir mae yna llawer o pobl yn ei ddefnyddio ac mae wedi ei tarmacio am llawer o'r ffordd.
Yr aul fordd i fyny ydy'r llwybyr o Llanberis. Er ei fod yn un haws i cerdded mae yn hir iawn.Mae yn dilyn llwybr y tren ac mae ras Yr Wyddfa ar y llwybr hon.
Yn trydydd ydy'r llwybr lan Y Lliwedd sydd yn aros ar llwybyr y mwynwyr nes iddo dod i'r aul llyn sef Llyn Glaslyn ble mae yn troi i'r chwyth i ddilyn llwybyr i fyny ochr serth Y Lliwedd.O'r fan hyn rydych yn ddilyn crib i fyny hyd at Y Lliwedd ac yna copa Yr Wyddfa.
Yn pedwerydd mae llwybyr y P.Y.G. sef fel y rhai diwethar yn dechrau o Pen y Pass ac yna yn cyfeirio yn syth at Crib Goch ac yna cyn dringo i fynny i'r crib rwyt yn troi i bant i'r chwyth. Yna rwyt yn cario ymlaen wrth ochr serth Crib Goch cyn ymuno a llwybyr y mwynwyr ar lle galetaf i'r ddau llwybyr hyn sef dringo i fyny ochr Yr Wyddfa gan dod allan at Bwlch Glas.
Yn olaf mae'r llwybyr galetaf sef llwybyr Crib Goch , mae'r crib hyn yn un danjerus iawn ac mae rhaid fod yn ofalus. Fe fydden i yn ddweud ei fod yn well i chi fod yn eithaf profiadol cyn ceisio ar y llwybyr hon. Er ei dnjerisrwydd mae yn wir werth dringo am ei golygfeudd wych.Mae'r llwybyr hyn yn cwrdd a'r llwybyr mwynwyr yn Bwlch Glas cyn cario ymlaen i'r copa.
Cofiwch fy mod i ddim ond wedi ysgrifennu am y prif llwybrau ac mae llawer mwy i gael. Os rydych yn digon hyderus gallech wneud eich llwybyr eich hun os rydych dros 600m i fynny ar y mynydd(am fod hawl wneud hyn gyda'r "wright to roam law").Cofiwch fod yn ofalus pa bynnag llwybyr rydych yn cerdded arno. A mwynhewch!

0 Comments:

Post a Comment

<< Hafan