Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Tryfan

Mae Tryfan yn mynydd hynod o unigriw. Mae yn siwr yn un o fy hoff fynyddoedd i am rhesymau fyddech yn ei weld wrth ei ddringo. Mae Tryfan wedi ei leoli ar ochr Ogleddol o grwp fynyddoedd y Glyderau. Os rydych eisiau ei ddringo mae llawer o ffyrdd i fyny.

Yn gyntaf mae’r crib gogleddol sydd yn scrambl ( scrambl yw hanner ffordd rhwng cerdded a ddringo, a nad oes eisiau rhaffau). Mae’r llwybyr hyn yn dechrau o ochr Llyn Ogwen ac yno mae lle i parcio car.

Ffordd arall i fyny yw o Hostel Yeienctid Bwthyn Idwal sydd ar un ben o Llyn Ogwen, yn y fan hyn rydych yn teithio ar lwybyr i fyny naillai i Bwlch Tryfan neu yn syth i fyny ei wyneb Gorllewinol. Wrth dod i Bwlch Tryfan, os ydych yn dewis y llwybyr hon. Rydych yn dod i wal, gan troi i’r chwyth rydych yn gallu dechrau i fyny Tryfan o’r fan hyn, ar yr ochr arall o Bwlch Tryfan mae “Bristly Ridge” sydd yn scrambl enwog arall sydd yn dod a chi i fyny i Glyder Fach.

O’r llwybrau rwyf nawr wedi son am meant i gyd yn dod i’r copa ble am ei fod yn myndd mor wych, y rhan fwyaf o’r amser mae llawer o pobl yno.

Ar y copa fe welwch chi ddau carreg yn sefyll i fyny. Ar rhain y sialens yw i neidio rhwng y ddau,dim ond os ydych wir eisiau wneud hyn fydden ddim ond wedyn yn werth ei wneud.

O’r fan hyn gellych troi yn nol i’r ffordd a daethoch chi o neu os ydych wedi dod i fyny y Crib Gogleddol gellych mynd i nol lawr i Bwlch Tryfan ac yna nol i’r car am llwybyr wahanol i wneud. Ac os ydych wedi dod i fyny o Bwlch Tryfan gellych cerdded i lawr y Crib Gogleddol i’r rhewl ac yna cerdded yn ol i’ch car yn bellach i lawr yn Bwthyn Idwal.

Os rydych yn dod i lawr i Bwlch Tryfan ac rydych yn teimlo fel cerdded mwy geallych dringo i fyny “Bristly Ridge” neu i fyny cerrig rhydd sydd yn hawsach rownd i’r chwych o “Bristly Ridge”. Yna ar draws y “plateau” ar ei ben ac ymlaen i Glyder Fawr ac yna lawr i Llyn y Cwn. O’r fan hyn gellych fynd i lawr i Llyn Idwal ac yn ol i Bwthyn Idwal a dy car.

Mae Tryfan yn un o fynyddoedd fwyaf wahanol o rhan natur yng Nghymru. Wedi ei creu o carreg llawer yn fwy crif na’r carreg a gaeth ei wythio allan i creu’r ddyffryn o’u amgylch. Os ydych yn digon hyderus mae yn weth cael hwyl a creu llwybyr eich hyn i fyny neu cael dydd i’w ddringo yn araf gan dringo yn y fan hyn a fan draw. Felly mae Tryfan yn fynydd gellych cael llawer o hwyl allan o pa bynag ffordd rydych yn dewis i'w ddringo.

1 Comments:

dywedodd Blogger Rhys Wynne

Mae'r blog hwn yn rili dda. Un o'r rhesymau tydw i heb fod i ben nifer o fynyddoedd enwoca a phrydfertha Cymru ydi achos mod i ddim yn siwr sut a dwi a'm cariad ofn mentro llawer rhag ofn i ni fynd ar goll! Mae cael disgrifiadau fel hyn yn ddefnyddiol dros ben ac yn debygol o fy annog i roi tro arni (gyda help map wrth gwrs!)

3:02 PM

 

Post a Comment

<< Hafan