Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Parciau Genedlaethol yng Nghymru

Yng Nrhymru mae gennym ni tair Parc Gennedlaethol , sef : Arfordir Sir Benfro, Bannau Brecheiniog ac Eryri. Mae Arfordir Sir Benfro yn parc genedlaethol nid am fod gannddo fynyddoedd ond am prydfethwch ei arfodir ac am y rheswm hyn ni fyddaf yn ysgrifennu llawer amdano ar fy wefan i.
Ar y llaw arall mae Bannau Brecheiniog ac Eryri wedi ei ffirfio fel parciau genedlaethol am ei fynyddoedd hardd.Yn y Dde mae'r Bannau Brecheiniog yn ddennu llawer o pobl i'w llethrau gyda'u fynyddoedd fwyaf fel Pen y Fan,Fan Foel,a Corn Du yn deny llawer.
Yn y gogledd welwn Eryri gyda llawer o fynyddoedd fwyaf yng Nghymru a Lloegr e.e. Cadair Idris , Tryfan a'r Wyddfa i enwy rhai o'r enwocaf.
Ar y wefan hyn fe fyddaf yn cyfeirio y rhan fwyaf at ardaloedd fel Eryri , Bannau Brecheiniog ac hefyd Canolbarth Cymru.

1 Comments:

dywedodd Blogger Mordicai

Helo Joss! Mae gen ti flog gwerth chweil!

6:20 PM

 

Post a Comment

<< Hafan