Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Pam Mynydda?

Ie pam mynydda? Beth ydy pwynt mynydda ?Nad oes eisiau mynydda. Dim ond fordd o cael twristiaid i fewn yw mynydda. Ond y rheswm pam rwyf yn mynydda yw yn union yr un rheswm a pham mae pobl yn chwarae pel droed. Am ei fod yn hwyl! Welaf i mynydda fel chwaraeon yr un fath a inryw arall , gyda dim ond fach i risg wedi ei thaflu mewn.
Nad ydy mynydda yn wneud niwed i unryw arall trach fod chi'n ei wneud e, gall helpu ich cadw chi yn heuny ac yn hapus. Gall ei wneud ar unryw haen, o cerdded i fynny eich bryn leol i ddringo yn cannol aeaf lan clogwyn ia at dros 4000troedfedd uwchaf na'r for ( ac llawer yn uwch o fewn wledydd arall).
Felly ewch allan i'ch bryn nei fynydd leol ac ewch i gael sbri!Ewch i gael hwyl, gan fod yn ofalus. (A chofiwch erdrych ar fy wefan i am wybodaeth).

0 Comments:

Post a Comment

<< Hafan