Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Pa fynydd yw dy hoff fynydd

Mae'n siwr bod gan pawb hoff fynydd. Felly rwyf wedi meddwl am cael pleidlais ac y tro hyn nad oes rhaid fod yn 18 i pleidleisio.Felly gadewch eich pleidlais yn y sylwadau odan y paragraff hyn.Cofiwch gellych dewis unryw fynydd.(Paid anghofio dweud pam hefyd).

3 Comments:

dywedodd Blogger Rhodri

Ar y foment: Cader Idris...

Mae hyn oherwydd taw hon yw mynyddd fy milltir sgwar, o amgylch Dogellau. Mae hi hefyd yn unigryw yng Nghymru yn y ffaith ei bod mor agos at y mor ac ei bod yn range sy'n sefyll ar ei phen ei hun, gan roi golygfeydd godidog.

Ond mae yna 'ond', am nad ydw i wedi ecsplorio digon o Eryri, dim ond fyny'r Wyddfa unwaith ac roedd hynny mewn niwl ac eira felly welais i ddim!

Gwych gweld blog newydd ar fynydda! Edrych mlaen i weld y blog yma'n parhau i mi gael tips am ble i fynd nesaf a sut i'w wneud o - Tryfan mi dybiaf neu'r Carneddau. Unrhyw awgrymiadau?

8:37 PM

 
dywedodd Blogger Nic Dafis

Nid hyd yn oed mynydd yw hwn, ond mae Dinas Brân yn Llangollen yn bwysig iawn i fi. Es i i'r ysgol yn ei gysgod, dyna'r lle y bydden ni'n dianc iddo fe amser cinio. Mae lle llawn storiau: mi aeth fy hoff nofelydd, John Cowper Powys, i fyny i'r castell i bennu ei nofel am fywyd Owain Glyndŵr, ac mae ysbryd hwnnw yn gryf yn waliau'r hen gaer.

10:06 AM

 
dywedodd Blogger Gary

Cnicht - heb os dyma fy hoff fynydd, yn enwedig y daith hyfryd i fyny o Croesor.

Fel ddywedodd Rhodri, dwi'n edrych ymlaen i ddarllen mwy am fynydda!

2:57 PM

 

Post a Comment

<< Hafan