Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Crib Goch


I ddangos i chi dyma llun o un o mynyddoedd ( wel , crib i fod yn dechnegol) fwyaf prydferth sydd gennym ni yng Nghymru sef Crib goch. Yn aelod o clwb o fynyddoedd dross 3,000 o troedfeddy yng Nghymru. Gan fod ddim ond 15 i gael welwn faint mor wych ydy'r fynydd hon.Er ei prydferthwch welwn ei fod yn yn un o fynnyddoedd mwyaf dajerus ym Mhrydain. Gyda'u ochrau serth, ar gyfartaledd mae un person y flwyddyn yn marw ar ei llethrau , gyda degau yn cael eu anafu.Er ei danjeris-rwydd mae yn fynydd sydd yn fawr werth dringo os gallech fod yn ofalus.

1 Comments:

dywedodd Blogger neil wyn

S'mae Joss,

Mae'n bron hugain mlynedd ers y tro olaf nes i mi sgramblo fyny 'crib gock' (fel 'swn i wedi dweud ar y pryd!). Sgennon ni ddim paratoad da neu synnwyr cyffredin ar y pryd, ond ddaethon ni yn ol yn saff rhywsut efo parch newydd dros y mynyddoedd. Mae'n hen bryd i mi dychweled!

1:02 AM

 

Post a Comment

<< Hafan