Llawflog i fynyddoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Crib Goch a Crib y Ddysgl

Mae Crib Goch yn crib hynod o wych i ddringo. Gyda’u ochrau serth mae yn un danjerus ond llawer o hwyl. Os rydych yn edrych i’w ddringo gallech naillai ei ddringo o Pen y Pass, os oes le i parcio eich car, os nad oes fyddai rhaid parcio yn Pen y Gwryd ac yna cerdded nol lan. Neu os rydych eisiau ceisio dod o hyd i lle ar ochr y rhewl ar y ffordd lawr i Nant Peris mae hyn yn ffordd arall. O’r fan hyn gellych cerdded nol i fyny i Pen y Pass neu ceisio ar crib Ogleddol Crib Goch, sydd yn un hynod o galed i dod o hyd a ffordd i fyny iddo. Ond os rydych yn lwyddo i ddringo i’r crib hon ac ar ei draws i prif crib, Crib Goch, gellych o’r fan hyn ceisio ar Crib Goch yn wir.
Os rydych wedi pendrfynnu ddechrau o Pen y Pass rydych yn ddilyn llwybyr sydd yn dechrau o man uchelaf y maes parcio, uwchben y siop. O’r fan hyn rydych yn cerdded ar llwybyr sy’n siario gyda’r llwybyr P.Y.G. Pan rydych yn dod i Bwlch y Moch mae’r llwybyr P.Y.G. yn troi i’r chwyth a llwybyr Crib Goch i’r Dde.
O’r fan hyn rydych yn dringo i fyny wyneb Crib Goch gan ddod i’r copa. Ar y ffordd lan mae rhai o’r dringo yn dringo galed. Wrth dod i’r copa (mae hyn yn lle wych i weld yr haul yn codi), yn y fan hyn mae’r lwybyr yn ddod lan y crib Ogleddol ac yn cwrdd a Chrib Goch.
Nawr mae rhaid wneud eich ffordd ar hyd y crib, yn ofalus. Ar ol Crib Goch ffyddech yn dringo i fyny eto i ddod i Crib y Ddysgl neu Carnedd Ugain (mae yna ddau enw i gael). Mae copa’r mynydd hyn yn fwy bendant gyda pwint T.R.I.G. ar ei ben, o’r fan hyn gellych cario ymlaen i copa Yr Wyddfa sydd ddim yn rhy bell o gwbwl, sydd yn werth wneud , (os rydych yn gallu aros eich tro i fynd i’r copa, gyda’r faint o pobl yno).
Os fyddech eisiau gellych wneud hyn y ffordd arall gan wneud y “Snowdon Horseshoe” sydd yn dechrau naillau gyda Y Lliwedd, yna Yr Wyddfa, ac yna i lawr Crib y Ddysgl a Chrib Goch nol i Pen y Pass neu’r ffordd arall yn ddechrau gyda Crib Goch ac yn benny ar y Lliwedd.
Cofio i gymryd bwyll ar Crib Goch a ddim ond i’w trial os ydych yn eithaf profiadol ac yn hapus gyda fod yn uchel i fyny, gyda’r ochrau serth. A paid byth mynd i lan mewn wyntoedd grif am rhesymau glir.
I fenny, mae Crib Goch yn werth wneud os rydych yn cymryd bwyll, cofiwch edrych ar y map yn gyntaf i weld faint mor serth mae ef ac os rydych yn hapus gyda hynny ewch.
A cofiwch ddim i cwmpo bant!

4 Comments:

dywedodd Blogger Nic Dafis

Hei! O'n i'n meddwl taw dim ond ar y penwythnos o't ti'n ael blogio?!

1:52 AM

 
dywedodd Blogger Nic Dafis

ael = cael

1:53 AM

 
dywedodd Blogger Nic Glaw

This comment has been removed by a blog administrator.

10:57 PM

 
dywedodd Blogger Rhodri

Dwi'n methu aros i fynd fyny Grib Goch, yn sicr hwn fydd un o'r rhai nesa i fi eu taclo.

7:01 PM

 

Post a Comment

<< Hafan